Reset zapomenutého hesla v3

[ Typ návodu: ]

V tomto návodu si ukážeme jak správně vyresetovat zapomenuté heslo IP kamery, DVR, NVR, HVR do výchozího nastavení.

Z důvodu bezpečnosti je nutné být připojený s PC v lokální síti, jako je resetované zařízení.

Postupy jsou 2 v závislosti na verzi firmwaru resetovaného zařízení:
Pokud má Vaše zařízení FW nižší než níže uvedené - pokračujte postupem 1), pokud má Vaše zařízení FW stejný nebo vyšší než níže uvedené - pokračujte postupem 2).

IP a PTZ kamery - FW verze 5.3.0
síťové NVR záznamy - FW verze 3.3.0 (řada WNR-7600-NISE - FW verze 3.0.15)
analogové DVR záznamy - FW verze 3.1.4
HD-TVI záznamy - FW verze 3.1.7

hybridní HVR záznamy - FW verze 3.0.13.

1) Starší verze FW

1.1) Začátek
- Propojte datovým kabelem zařízení se sítí, ve které se nachází také počítač, z něhož budete reset provádět.
- Resetované zařízení musí mít nastavenou IP adresu a to buď od DHCP serveru, nebo manuálně!

1.2.1) RESET pomocí nástroje SADP v aplikaci Wonderex Tools
- Spusťte si aplikaci WONDEREX Tools.
- Vyberte nástroj SADP.
- V tabulce v levé části okna se načtou všechna zařízení Wonderex v síti.
- Najděte datum posledního spuštění ve sloupci Start Time - na obrázku modře zvýrazněno. Při kazdém restartu zařízení se Start Time změní!
- V pravé části okna zkopírujte celé Device Serial No. - na obrázku červeně zvýrazněno.
- Tento kód je potřeba poslat emailem na technickou podporu i s datem Start Time.
- Poté obdržíte vygenerovaný kód, platný pouze při stejném Start Time (pokud je Start Time jiný, je nutné vygenerovat nový kód), který pak vložíte do zeleně zvýrazněného pole Password Recovery na obrázku a stisknutím OK se administrátorské heslo resetuje do továrního.

reset_04.jpg

1.2.2) RESET pomocí aplikace WONDEREX Center
- Spusťte si aplikaci Wonderex Center.
- Z Ovládacího panelu vyberte Správa zařízení a poté záložku Server.
- V tabulce v pravé spodní části okna se načtou všechna zařízení Wonderex v síti.
- Najděte datum posledního spuštění ve sloupci Čas začátku - na obrázku modře zvýrazněno. Při kazdém restartu zařízení se Start Time změní!
- Poté si myší označte dané zařízení a stiskněte Změnit informace sítě a otevře se nové okno. V něm stisknutím tlačítka Kopírovat zkopírujte Sériové číslo - na obrázku červeně zvýrazněno.
- Tento kód je potřeba poslat emailem na technickou podporu i s datem Čas začátku.
- Poté obdržíte vygenerovaný kód, platný pouze při stejném Času začátku (pokud je Čas začátku jiný, je nutné vygenerovat nový kód), který pak vložíte do zeleně zvýrazněného pole Bezpečnostní kód, který se zobrazí po stisknutí tlačítka Znovu nastavit heslo a stisknutím OK se administrátorské heslo resetuje do továrního.

reset_06.jpg 

 

 

      reset_07.jpg

1.3) Po úspěšném dokončení resetu
- Bude mít zařízení toto výchozí heslo: 12345 pro účet admin.


2) Nová verze FW

Upozororňujeme, že požadované soubory generují technici od výrobce a proto je možné, že odpověď neobdržíte obratem.

2.1) Začátek
- Propojte datovým kabelem zařízení se sítí, ve které se nachází také počítač, z něhož budete reset provádět.
Resetované zařízení musí mít nastavenou IP adresu a to buď od DHCP serveru, nebo manuálně!

2.2) RESET pomocí nástroje SADP v aplikaci Wonderex Tools
- Spusťte si aplikaci Wonderex Tools a vyberte nástroj SADP.
V Help nástroje SADP zkontrolujte verzi, musí být v2.2.3.50 nebo novější!
- V tabulce v levé části okna se načtou všechna zařízení Wonderex v síti.
- Myší označte zařízení, jehož heslo chcete resetovat.
- V pravé spodní části aplikace nastavte cestu a stiskněte tlačítko Export - na obrázku zvýrazněno červeně. Do vybrané složky se uloží soubor DeviceKey.xml.
- Tento soubor zašlete emailem na technickou podporu.
- Poté jako odpověď obdržíte šifrovaný soubor Encrypt.xml. Uložte ho do stejné složky jako původní soubor.
Od vyexportování souboru DeviceKey.xml do nahrání Encrypt.xml nesmí být zařízení restartováno, ani nesmí být vyexportován další DeviceKey.xml!
- Do spodního políčka pak nastavte cestu k novému souboru - na obrázku zvýrazněn modře.
- Poté do políček New Password a Confirm Password zadejte nově vymyšlené heslo - na obrázku zvýrazněno zeleně (pravidla pro nové heslo najdete na konci článku Aktivace produktů).
- Stiskněte tlačítko Import.
- Pokud se zobrazí okno s textem Reset password succeed., vše proběhlo v pořádku. V opačném případě to zkuste znovu.

reset_05.jpg

2.3) RESET pomocí aplikace WONDEREX Center
- Spusťte si aplikaci Wonderex Center. V menu Pomoc a O aplikaci zkontrolujte verzi, musí být v2.4.1.50 nebo novější!
- Z Ovládacího panelu vyberte Správa zařízení a poté záložku Server.
- V tabulce v pravé spodní části okna se načtou všechna zařízení Wonderex v síti.
- Myší označte zařízení, jehož heslo chcete resetovat a stiskněte Znovu nastavit heslo.
- Stiskněte tlačítko Export - na obrázku zvýrazněno červeně. Do vybrané složky se uloží soubor s příponou xml.
- Tento soubor zašlete emailem na technickou podporu.
- Poté jako odpověď obdržíte šifrovaný soubor Encrypt.xml. Uložte ho do stejné složky jako původní soubor.
Od vyexportování souboru xml do nahrání Encrypt.xml nesmí být zařízení restartováno, ani nesmí být vyexportován další soubor!
- Do dalšího políčka pak nastavte cestu k novému souboru - na obrázku zvýrazněn modře.
- Poté do políček Heslo a Potvrdit heslo zadejte nově vymyšlené heslo - na obrázku zvýrazněno zeleně (pravidla pro nové heslo najdete na konci článku Aktivace produktů).
- Stiskněte tlačítko Potvrdit.
- Pokud se zobrazí okno s textem Reset hesla úspěšný., vše proběhlo v pořádku. V opačném případě to zkuste znovu.

reset_08.jpg

2.4) Po úspěšném dokončení resetu
- Bude zařízení aktivováno s právě zadaným heslem.


[ Napsal: Petr Prokeš  |  Pátek 12. Srpen 2016 | 08:47 ]

Nepřehlédněte