Výpočet kapacity disku

[ Typ návodu: ]

V následujícím návodu si ukážeme, jak jednoduše vypočítat potřebnou kapacitu harddisku pro záznam kamer bez použití podpůrných nástrojů a aplikací.

Vstupní informace: před začátkem výpočtu je nutné znát rozlišenísnímkovou rychlost kamery/kamer, použitou kompresi a požadovanou dobu záznamu T. Předpokládáme, že datový tok je nastaven na proměnný, tudíž zvolená hodnota datového toku i výsledná kapacita je maximální.

1) Z tabulky Doporučených datových toků (nebo vlastní zkušenosti) určíme datový tok z 1 kamery udávaný v kilobitech za sekundu [kbps].

Např.: 1 kamera 2Mpx, 25fps, H.264 = 4 096 kbps

 

2) Vynásobením x60 získáme objem dat za minutu [kbpm].

4 096 x 60 = 245 760 kbpm

 

3) Vynásobením x60 získáme objem dat za hodinu [kbph].

245 760 x 60 = 14 745 600 kbph

 

4) Vynásobením x24 získáme objem dat za den [kbpd].

14 745 600 x 24 = 353 894 400 kbpd

 

5) Vydělením /8 převedeme bity na bajty [kBpd].

353 894 400 / 8 = 44 236 800 kBpd

 

6) Vydělením /1 048 576 převedeme kilobajty na Gigabajty [GBpd]. (pozn.: GB = 1024 MB, MB = 1024 kB => GB = 1024 x 1024 kB)

44 236 800 / 1 048 576 = 42,19 GBpd

 

7) Pokud budeme nahrávat pouze na základě pohybu, musíme si určit procentuální četnost pohybu během dne a podle ní pak zredukovat výslednou kapacitu.
Pozor: Při špatném určení četnosti pohybu může dojít k velkým teoretickým odchylkám od skutečné využité kapacity.

8) Pokud máme v systému kamery i s jiným rozlišením resp. snímkovou rychlostí, lze opakovat body 1) až 7) a celkové výsledky sčítat. Získáme tím celkový objem dat pro všechny kamery v systému pro jeden den.

9) Vynásobením xT získáme potřebnou kapacitu úložiště celého systému na námi požadovanou dobu.

Zjednodušeně lze říct, že požadovanou kapacitu jedné kamery na den získáme z jednoduchého vzorce:
                                                                                          Kap. [GBpd] = dat. tok [kbps] / 97,1

[ Napsal: Petr Prokeš  |  Středa 18. Červen 2014 | 15:48 ]

Nepřehlédněte