Vzdálený dohled kamerového systému

[ Typ návodu: ]

Dnes již skoro v každé instalaci kamerových systémů vzniká požadavek na vzdálený dohled, tj. aby bylo možné dívat se na kamery z jakéhokoli místa na světě. Společně s tím vzniká i požadavek pro vzdálenou správu kamerového systému.

Nejprve je potřeba si zajistit VEŘEJENOU IP ADRESU u poskytovatele internetu. Poté je potřeba nastavit pravidla přesměrování portů do Routeru, za předpokladu, že zařízení se nachází ve vnitřní síti.

Nastavení routeru - PORT FORWARDING
V každém zařízení WONDEREX nalezneme tři důležité porty:
80 - WEB port - webového rozhraní
554 - RTSP port - přenos video streamu
8000 - DATA port - datový port pro software WONDEREX center a WONDEREX mobile

Je tedy potřeba tyto porty nastavit do routeru tak, aby bylo možné pomocí veřejné adresy se dostat přímo na koncové zařízení - viz obrázek níže.

port forwarding.jpg

Doporučené nastavení:
RTSP port změnit v zařízení z 554 na vyšší port (nejlépe někde v rozsahu 49152 - 65535) - z důvodu možného blokování portu 554 poskytovateli internetu.

JE POTŘEBA DODRŽET!!!
WEB port - Public port nemusí se rovnat Private port
RTSP port
 - Public port se rovná Private port
DATA port
 - Public port nemusí se rovnat Private port
Zde
 máte možnost podívat se na článek z WIKIPEDIE, kde je popis používaných portů.

Poté se k zařízení můžete připojit třemi způsoby:
1. využít webové rozhraní
2. použít centrální software WONDEREX center 
3. použít mobilní aplikaci WONDEREX mobile


[ Napsal: Tomáš Horský  |  Pátek 14. Únor 2014 | 08:21 ]

Nepřehlédněte