WNR-2000-E V3.4.92 build170323

Vyšel nový firmware pro NVR řady WNR-2000/4000-Ex (Px).

Změny a nové funkce

>> možnost ručního přepínání streamu v živém zobrazení na monitoru
>> pro každou kameru lze nastavit stream pro živé zobrazení na monitoru (Hlavní stream, Sub stream, Auto)
>> podpora 3D PTZ funkce přímo v živém zobrazení na monitoru

>> možnost přepínání módu přehrávání Normální/Smart
>> při Smart přehrávání lze nastavit rychlost přehrávání vyhovujících a nevyhovujících záznamů, případně je přeskočit
>> zvýšení výkonu při přehrávání

>> nový postup pro reset hesla (GUID soubor, kontrolní otázky)
>> zvětšena databáze registračních značek z 512 na 2048 pro povolené i zakázané zančky
>> alarmový vstup č.1 lze použít pro odstřežení celého NVR
>> inteligentní události (VCA) umožňují propojení pohybu PTZ kamery
>> možnost exportovat soubory v AVI formátu
>> automatické odhlášení se provede v živém zobrazení i v Menu
>> IP DHCP a DNS DHCP lze povolit odděleně
>> SSH přístup bude ukončen, pokud do 24 hodin nedojde ke spojení, nebo uživatel 3x zadá špatné heslo, podpora max. 5 současných přístupů
>> optimalizace emailů
>> po resetu do továrních hodnot bude nastaveno nepřetžité nahrávání kamer 24x7
>> zrušena podpora HiDDNS

>> opravy chyb a zlepšení výkonu

[ Napsal: Petr Prokeš  |  Pondělí 10. Duben 2017 | 20:02 ]